Marcella Schrauwen-Kamp

marcella schrauwen-kamp

Marcella is (preverbaal) logopedist en tevens praktijkhouder. Als nascholing heeft zij onder andere de opleiding tot sensorisch informatietherapeut gedaan. Binnen de logopedie richt Marcella zich op het behandelen van kinderen. Zij behandelt kinderen met spraak- en/of taalproblemen, fonologische problemen, afwijkende mondgewoonten en problemen met lezen of spelling. De specialisaties van Marcella zijn; sensorische informatieverwerking, syndroom van Down, Nederlands met gebaren (NmG) en preverbale logopedie. Bij Marcella staat de hulpvraag van de cliënt en de ouders centraal. Samen zoeken we naar het juiste pad voor uw kind.

Read More

Lesley van Delden

lesley van delden

Lesley is all-round logopedist. Zij behandelt zowel kinderen als volwassen met een logopedische hulpvraag. Lesley heeft recent een studie afgerond met als onderwerp meertaligheid. In de praktijk ziet Lesley met name kinderen met spraak en taalproblemen. Maar ook volwassenen met stemproblemen of problemen met de ademhaling worden door Lesley behandeld. Kortom logopedie in de breedste zin van het woord. Lesley gaat graag grondig te werk en zorgt er samen met u voor dat de gestelde behandeldoelen behaald worden.

Read More

Marjolein Faber

marjolein faber

Marjolein behandelt graag cliënten van alle leeftijden. U kunt bij haar terecht voor problemen met de spraak, taal, afwijkende mondgewoonten en stemproblemen. Met haar bruisende persoonlijkheid…..

Read More

Top