Marcella Schrauwen-Kamp

marcella schrauwen-kamp

Marcella is (preverbaal) logopedist en tevens praktijkhouder. Als nascholing heeft zij onder andere de opleiding tot sensorisch informatietherapeut gedaan.
Binnen de logopedie richt Marcella zich op het behandelen van kinderen. Zij behandelt kinderen met spraak- en/of taalproblemen, fonologische problemen, afwijkende mondgewoonten en problemen met lezen of spelling. De specialisaties van Marcella zijn; sensorische informatieverwerking, syndroom van Down, Nederlands met gebaren (NmG) en preverbale logopedie.

Bij Marcella staat de hulpvraag van de cliënt en de ouders centraal. Samen zoeken we naar het juiste pad voor uw kind.

Praktijkhouder, (Preverbaal) Logopedist & Sensorisch Informatietherapeut
Top