Geduldig met gewenst resultaat

De logopedist was ontzettend geduldig met ons zoontje, ze werd door hem op de proef gesteld. Door de juiste aanpak van de logopedist is het gewenste resultaat behaald.   (bron: Qualiview enquête 2018)

Read More

Betrokken en goed begeleid

Zeer tevreden. Er werd altijd gekeken naar de behoefte van mijn kind en wij als ouders zijn daar goed in betrokken en begeleid. Mijn dochter is met sprongen vooruit gegaan.   (bron: Qualiview enquête 2018)

Read More

Bekwaam en vangt signalen snel op

De logopedist van mijn zoon is bekwaam op verschillende gebieden binnen de logopedie. Ze pikt signalen van kinderen goed op en weet zich goed aan te passen.   (bron: Qualiview enquête 2018)

Read More

Top